17 มีนาคม 2021

"ใส่ใจทุกการปรุงรส เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ทุกคน" เชฟนิค สถาพร วณิชวรพงศ...

CHEF CARES ?‍?❤️?‍⚕️?‍⚕️ ?“ปรุงอย่างใส่ใจ แทนความห่วงใย ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์” Crafted with Care, Shared with Love. ? ?‍⚕️เชฟนิค สถาพร วณิชวรพงศ์ จาก DGB จัดเตรียมเมนู...

17 มีนาคม 2021

Chef Alessandro Santi “ปรุงอย่างใส่ใจ แทนความห่วงใย ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย...

CHEF CARES ?‍?❤️?‍⚕️?‍⚕️ ?“ปรุงอย่างใส่ใจ แทนความห่วงใย ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์” Crafted with Care, Shared with Love. ? ?‍⚕️ Chef Alessandro Santi, Executive Chef จาก &l...

17 มีนาคม 2021

เชฟชยากร “ปรุงอย่างใส่ใจ แทนความห่วงใย ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์”

CHEF CARES ?‍?❤️?‍⚕️?‍⚕️ ?“ปรุงอย่างใส่ใจ แทนความห่วงใย ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์” Crafted with Care, Shared with Love. ? ?‍⚕️“ข้าวอัญชันอบเครื่องเทศ โรยหน้าด้วย เม็ด...