Chef Cares Chefs

Chef

ธนรักษ์ ชูโต

Executive chef at Chef Pom Chinese Cuisine by TODD,

หมี่ซั่วหมูซอสปักกิ่ง 

Misua Noodle with Pork in Peking Sauce

เชฟกระทะเหล็ก อาหารจีนร่วมสมัย

Chef Pom Chinese Cuisine by TODD

 

The Artisan of Chinese Cuisine

Background : เชฟอาหารจีนผู้ซึ่งไม่เป็นสองรองใครในด้านอาหารจีนของเมืองไทย นำเสนออาหารจีนร่วมสมัยที่เน้นการคัดสรรวัตถุดิบซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณภาพตามฤดูกาล ทั้งในแบบอาหารจีนกวางตุ้ง เสฉวน เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง เริ่มจากทำงานในร้านอาหารจีนตั้งแต่ 12 ขวบ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และทำงานในสายร้านอาหารเรื่อยมา จนอายุราว ๆ 40 ปี จึงได้เป็น Executive Chef ในโรงแรมดังๆ มาตามลำดับ และได้มาเปิดร้านอาหารจีนของตัวเองในที่สุด อีกทั้งยังได้รับฉายาจากรายการว่า “เจ้ายุทธจักรอาหารจีนร่วมสมัย

BACK